О Нама

Новкал д.о.о.

Управљање квалитетом

Подршка корисника

Истраживање и развој

Животна Средина

Будућност


Новкал д.о.о.

 • Привредно друштво за експлоатацију, прераду и промет минералних сировина Новкал д.о.о., из Аранђеловца је произвођач калцијум карбонатних пунила, филера и гранулата.
 • Поседујемо сопствени рудник изузетно квалитетног калцитског мермера (калцита) на планини Венчац, поред Аранђеловца.
 • Наше присуство на тржишту усмерено је ка специфичним захтевима наших садашњих и потенцијалних корисника, које можемо испунити захваљујући флексибилним технолошким поступцима у погону прераде.

Управљање квалитетом

 • Константан квалитет минералне сировине и њене вишедеценијске резерве, предуслов су добијања специфичних финалних производа стандардних карактеристика као и гаранција за дугорочно присуство на тржишту.
 • Процедуре квалитета, савремено опремљена лабораторија и производна опрема, стручни и образовани кадрови, строга хијерархија и једноставна организација, гарантују нашим корисницима да смо сигуран и поуздан партнер.

Подршка корисника

 • Пружање техниче подршке корисницима као и све активности у вези производног програма, продаје, логистике и примене, су свакодневна активност компаније.
 • Нудимо савете и комплетан инжењеринг о свим питањима везаним за техничке карактеристике и могућности примене наших производа.
 • Непосредан контакт и сарадња са корисницима је апсолутни приоритет.

Истраживање и развој

 • Стално праћење потреба корисника, уочавање нових трендова у примени, проналажење нових апликација за наше финалне производе, су изазови за даља истраживања и развој.
 • Кроз континуирану размену информација са корисницима, стално усавршавање технолошких режима производње и сарадњу са институтима, радимо на сталном побољшању финалних производа и на развоју нових.
 • Увођење иновација и развој нових производа, су наш апсолутни приоритет. Опредељење за улагање у истраживање и развој, уз адекватне инвестиције у производни процес, континуирано обезбеђује повећање производних капацитета, побољшање квалитета и асортимана производа. Такав приступ, одржава наш углед као компетентног партнера у области производње калцијум карбонатних пунила, филера и гранулата.

Животна средина

 • Строго водимо рачуна о оптималном коришћењу природне сировине. Сви запослени, у току радног процеса, у свему поштују мере заштите животне средине утврђене технолошким пројектима и законском регулативом.
 • Током експлоатације, минерална сировина се користи у целости уз стриктно поштовање мера рекултивације.
 • У погону прераде свака технолошка целина има свој филтерски систем тако да прашина, која је једини потенцијални загађивач околине, остаје унутар затвореног система кретања самлевених материјала.

Будућност

 • У будућности ћемо се фокусирати на средњорочну и дугорочну сарадњу са својим корисницима. Континуирано ћемо радити на побољшавњу квалитета и асортимана производа у складу са опредељењима и захтевима наших корисника.
 • Стратешки циљ континуираног развоја нових области примене већ постојећих и нових производа остварићемо усавршавањем производних целина, што ће омогућити да одговоримо на потребе наших корисника, како у делу повећања капацитета тако и у обезбеђењу квалитета постојећих и развоју нових производа.
 • Све претходно дефинисане активности пратиће стална обука и усавршавање наших запослених.