Почетна

Новкал д.о.о.

Рисовачки пут ББ
П.Фах: 3
34300 Аранђеловац
Република Србија

Tel.: +381 34 70 50 50
Tel.: +381 34 70 50 60
Факс: +381 34 710 711
E-пошта: office@novkal.rs
Веб: www.novkal.rs


Добродошли

  • Привредно друштво за експлоатацију, прераду и промет минералних сировина Новкал д.о.о., из Аранђеловца основано је 2019.године као произвођач калцијум карбонатних пунила, филера и гранулата.
  • Поседујемо сопствени рудник изузетно квалитетног калцитског мермера (калцита) на планини Венчац, поред Аранђеловца. Испитане и верификоване резерве калцитског мермера (калцијум-карбоната) од стране релевантних институција и ресорног Министарства су толике да нам обезбеђују вишедеценијску експлоатацију сировине. Располажемо неопходном рударском механизацијом која нам омогућује ефикасну и квалитетну експлоатацију минералне сировине.
  • У периоду од 2009. до 2010. године изградили смо сопствену фабрику за прераду која се налази у Аранђеловцу (Јужна индустријска зона). У овој фабрици обављамо послове на дробљењу, млевењу и микронизацији калцијум-карбоната. Као финалне производе добијамо специфична микронизована пунила, филере и гранулате који се користе у индустрији пластике, индустрији гуме, производњи адхезивних производа ( производи за завршне радове у грађевинарству: малтери, лепкови, глет масе и сл.)
  • Инсталирана опрема у нашој фабрици за прераду нам обезбеђује годишњи капацитет већи од 35.000 тона финалних производа, зависно од структуре производа.
  • Наше присуство на тржишту усмерено је ка специфичним потребама садашњих и потенцијалних корисника. Такве специфичне захтеве, из угла различитих квалитета и капацитета, можемо испунити захваљујући флексибилним технолошким поступцима.