Новкал д.о.о.

Производи

Сировина

Микронизовани калцијум

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Млевени калцијум

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Пуниоци

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Гранулати

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Гранулати
granulati
 

 

 

 

 

 

 

 

Просејани производи

 • Групу гранулата одликује хомоген хемијски састав без штетних примеса, равномерна расподела
  зрна, дефинисан гранични распон крупноће и отпорност на временске услове.

Опште карактеристике

 • Овај група просејаних производа је од природног калцијум-карбоната (калцит) високе хемијске
  чистоће. Минеролошки, то је мермерисани кречњак (метаморфног типа) са кристалном
  ромбоедарском структуром.
 • Гранулате одликује равномерна расподела зрна, дефинисан гранични распон крупноће, велика
  тврдоћа и отпорност на временске утицаје.
 • Користи се у производњи разних врста малтера, фасада и других грађевинских материјала.