Новкал д.о.о.

Производи

Сировина

Микронизовани калцијум

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Млевени калцијум

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Пуниоци

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Гранулати

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Пуниоци
punioci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просејани производи

 • Групу пунилаца одликује хомоген хемијски састав без штетних примеса, равномерна расподела
  зрна, дефинисан гранични распон крупноће и отпорност на временске услове.

Опште карактеристике

 • У просејане производе спада и тзв. Филер 1x млевен са гранулацијом од 0,0-0,8 mm, односно
  0,1-0,8 mm. То је природни калцијум-карбонат (калцит) којег одликује равномерна расподела
  зрна, отпорност на утицај временских услова као и висока тврдоћа.
 • Користи се у производњи разних врста малтера, лепкова, фасада и осталих грађевинских
  материјала али и као додатак сточној храни.