Новкал д.о.о.

Производи

Сировина

Микронизовани калцијум

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Млевени калцијум

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Пуниоци

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Гранулати

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Млевени калцијум
mleveni kalcijum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млевени производи

 • Од белог (W) или сивог (G) калцијум-карбоната, млевењем се добија група финих пунилаца опсега од 63-200 μm.
 • Одликује их изузетна хемијска чистоћа и специфична гранулометријска структура.

Опште карактеристике

 • Група млевених природних калцијум-карбоната (калцита) се одликује високом хемијском
  чистоћом, тачно дефинисаном горњом граничном крупноћом и специфичном гранулометријском
  структуром.
 • Користи се као пунилац и материјал за завршне премазе, у индустрији гуме, пластике и
  средства за чишћење, у хемијској индустрији, за производњу стакла, у ливарству и у индустрији
  керамике.